LOVE ONE ANOTHER AS I HAVE LOVED YOU

HOLY THURSDAY 2015-MLUNGISI PASTORAL DISTRICT

The last supper of our Lord with His disciples. Love one another as I have loved you. Everyone came together in good time, we had confessions two hours before our celebration which started exactly at 18h00. The mood was good and full of prayer, choir well prepared and sang nicely to make our experience more meaningful.

Ms. N. Mayekiso’ experience!!! Umgangatho wedini ubuphakamile,umculo kunye nentshumayelo. Abantu baye bayidela imvula ibidyudyuza nengqele baphuma ngoguninzi babo ukuya kudumisa iNkosi. Oku bakwenza ngendlela endilisekileyo nezukileyo. Oku kum kukhombise ukuzimisela nokukhula kwamakholwa elukholweni.

Ndikuqonde kakuhle ukubaluleka kwesakramente yobuPriste kunye naleyo yomthendeleko ongcwele. Kuye kwacaca mhlophe okwekati emhlophe ehlungwini ukuba ngaphandle kwabaPriste isakramente yomthendeleko ongcwele ayingekhe ibe khona.

More so I have found it proper that the church should encourage vocations especially that one of Priesthood. Catechism is also of utmost importance so as to keep the church informed.  It is imperative that the congregants be encouraged to support the church and also the Priests in terms of giving. Inene intshumayelo eyawa ngolu suku yanditsho ndavuleka ngakumbi. Ndakonwabela ukuba ngomnye wabantu abakwaziyo ukuba yinxalenye yedini langoLwesine olungcwele.

By Fr. Thembela

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*